Bomöte för alla boende på Pennygången

Hyresgästföreningen Pennygången bjuder in alla boende på Pennygången till bomöte. Vi kommer att informera om och diskutera två saker:
18-19 Den genomförda renoveringen av hus 3 och kommande renoveringar.
19-20 Nybyggnation på Pennygången. Styrelsen för Hyresgästföreningen Pennygången kommer göra en skrivelse till kommunen

Läs skrivelsen här och kommentera gärna via mail hgfpennygangen@gmail.com